Kako isplanirati putovanje sa ograničenim budžetom | Planning a trip on a budget 2

8:27:00 PM


Prvi deo pogledajte OVDE.

5. Planiranje vremena

Nakon što ste rešili prethodne dve stvari, kreće najzabavniji deo (organizacija putovanja je jedina organizacija u kojoj nisam tragično loša).
Ne postoji mnogo stvari koje volim više od obilaženja nekog novog grada (par saveta za to pogledajte ovde i ovde). Pre nego što odem, odlučim šta sve želim da vidim i napravim okvirni raspored svakog dana (za detaljnije objašnjenje, vidite sledeću stavku).
U ovome mi mnogo pomažu knjige DK Eyewitness travel-a, jako detaljne i korisne. Nije sponzorisano, majke mi, mada ne bih se bunila.
Sadrže predloge resorana, muzeja, galerija i ostalih stvari koja treba posetiti, kratku istoriju mesta, temeljan pregled i savete za svaki deo grada (ili regije/države), čak i šta se dešava tokom svakog godišnjeg doba (temperature, manifestacije i festivali, neradni dani, stvari na koje treba obratiti pažnju) i još mnogo toga. Na engleskom su i koštaju 15-30e, ali vrede svaki dinar.
Imaju i svoj sajt sa dosta korisnih informacija.

• Ukoliko znate nekoga ko je tamo bio ili živeo/živi, obavezno ga pitajte za preporuku i savet. Neke stvari jednostavno ne možete da znate ako niste bili tamo, ma koliko istraživali o tome od kuće.

6. Napravite okvirni raspored po danima.
Sastavite spisak stvari koje želite da vidite, a onda nađite svaku od tih stvari na mapi.
Grupišite one koje su relativno blizu; one koje su u istom delu grada obiđite jedan dan, one u drugom drugi dan i tako dalje. Ja uglavnom prvi dan ne radim ništa specijalno osim što se šetkam po centru grada i/ili okolini hotela i upoznajem se sa mestom, no ne morate slediti moj primer.
Dobro je imati neki raspored, ali nemojte da ga pretrpate niti da ga se striktno držite po svaku cenu. Ostavite prostora za improvizaciju i dovoljno odmora, jer ne treba da se osećate kao da ste u vojsci.

Ukoliko postoji neki veći muzej ili galerija koji želite da vidite, ostavite ceo dan za njih i proverite do koliko rade (neki se zatvaraju već u 6 popodne). Verujte osobi koja je došla u Luvr 3 sata pre zatvaranja, a onda se izgubila među tapiserijama. Kad sam se iskobeljala odatle, ostalo mi je malo vremena da vidim famoznu Mona Lizu, koja je bila krajnje razočarenje. Učite iz mojih grešaka.
Druga stvar koju sam naučila na teži način je da kupite karte preko Interneta. Ne stajte u red dugačak cca 2 kilometra optimistično misleći da "sigurno brzo ide, možda ipak nećete čekati toliko dugo". Hoćete.

BONUS SAVETI:
• Verovatno ćete se u nekom trenutku posvađati sa svojim saputnicima. Bilo u toku planiranja, bilo na samom putovanju, to je normalno i donekle neizbežno. Dolazi do sukoba interesa, a i nije lako provoditi 24 sata dnevno sa nekim. Samo se potrudite da svi budete najtolerantniji što možete.
• Imajte kod sebe i papirnu mapu, za svaki slučaj.
• Na vreme proverite kad vam ističe pasoš i da li je nešto osim njega potrebno za ulazak u zemlju.
• Još jednom da ponovim: NIŠTA SE NE PODRAZUMEVA.
• Budite otvorenog uma i poštujte tuđu kulturu. Ako se u nekoj drugoj zemlji nešto radi na drugačiji način nego kod nas, ne mora da znači da je pogrešno. Jednostavno je drugačije.
• Izbegavajte "turističke zamke" iliti lokale u neposrednoj blizini turističkih atrakcija u kojima su hrana i piće u najboljem slučaju prosečni. Što se ne može reći za cenu hehe
• Ako idete avionom, ne zaboravite da morate nekako da dođete od aerodroma do vašeg smeštaja. Često postoje mini-busevi koji vas voze do centra ili glavne stanice, a uglavnom koštaju oko 5-10e.

Da li imate nešto što bi dodali? Pišite mi u komentarima :)
_______________________________________________

Click HERE for part one.

5. What to see and do?
You have flight and transportation, now what? Now is time for the most fun part (organizing trip and things to do there is the only form of organization I'm not tragically bad at).
There are not many things I love more than wandering around new city (I have tips for that too - click here and here). Before my trip, I make a list of everything I want to see and a schedule (for more detailed explanation, see next point).
What helps me a LOT with this are DK Eyewitness Travel books that I adore. Hashtag not sponsored (I wouldn't mind that, though).
They contain recommendations for restaurants, museums, galleries and other must-visit places, a brief history of the place, even detailed review and tips for every part of the city/area/country, as well as something about every season there (temperatures, events and manifestations, holiday etc) and many, many more. Their price is 15-30e (depending on shipping) and they're worth every penny.
They have a cool site with a lot of info, too.

• If you know anyone who lives/lived/was there, ask them for recommendations and tips. Some things you just can't know if you weren't there, no matter how much research you did from home.

6. Make a schedule
As I said, first make a list of everything you want to do & see. Then find everything on the map. Group things that are relatively near; visit the ones in one part of the city first, the next day the ones in another part and so on. I personally spend first day not doing anything special, just discovering the city center and/or around my hotel, but it's up to you to figure out what works for you.
It's good to have a schedule, but don't make it too busy. Leave some space for improvisation and free time, you're not in the military lol

If you want to visit a big museum or gallery, leave a whole day for that and check the opening hours (some close at 6pm). Believe the person who went to the Louvre 3 hours before closing and then got lost somewhere around tapestries. When I finally found my way back, I got time just to see Mona Lisa (that was really disappointing). Learn from my mistakes.
Another thing I learned the hard way is to buy tickets online. Don't stand in line cca 2km long believing that "it's probably fast, we won't have to wait that long". You will.

BONUS TIPS:
• At one point or another you'll probably get in a fight with your companions - during the planning or the trip itself. That's normal and, I believe, inevitable. There are conflicts of interests, and besides, it's not easy to be with someone 24/7. Just try to be as tollerant as you can.
• Always carry a paper map, just in case.
• Double check your passport's expiration date and what documents you need to enter the country.
• I repeat: Do not assume anything.
• Be open-minded and respect other cultures. If something's done differently than in your country, it doesn't mean it's wrong - it's just different.
• Avoid "turist traps" or locals right beside tourist attractions that offer food and drinks, in best case scenario, totally mediocre. But you can't say the same for the price hehe
• If you're going by plane, don't forget to find transport from airport to your hotel. There are usually organized airport shuttles / mini buses to the city centre or main station. In European cities they usually cost 5-10e.

Do you have something to add? Write me in the comments :)

You Might Also Like

2 comments

  1. Pogledajte kakva je vremenska prognoza, pa u skladu sa tim planirajte i garderobu

    ReplyDelete

Powered by Blogger.

Never miss a post!